Mmm, czy ktoś piecze ciasteczka?

Korzystając z tej strony, akceptujesz postanowienia Regulaminu i oświadczasz, że znasz naszą Politykę Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.

Polityka cookies

Dbając o najwyższą jakość świadczonych usług, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) informujemy, że:

 

Administrator Danych Osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest INVEST PRO CAPITAL SP. Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA, z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 18, 00-103 Warszawa.
 2.   Osoby wyznaczone do kontaktu w zakresie ochrony danych osobowych są dostępne pod adresem mailowym rodo@investprocapital.pl.

Cele oraz podstawy prawne gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celów:

 1.   wykonania umowy, lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty, ustalenia terminu wykonania usługi, odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2.   marketingu produktów i usług oferowanych przez ADO środkami komunikacji elektronicznej (e-mail, telefon, SMS)), po wyrażeniu odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3.   wskazanych w przepisach prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4.   na potrzeby dochodzenia roszczeń i obrony praw ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okresy przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

 1.   w przypadku przetwarzania na potrzeby wykonywania umowy – do czasu przedawnienia roszczeń z niej wynikających;
 2.   w przypadku działań marketingowych objętych oświadczeniem zgody – do czasu jej odwołania.

Pozostałe informacje

 1.   Administrator Danych Osobowych nie udostępnia danych do ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2.   Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu.
 3.   Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4.   W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.